2022-2023 SSCM Religious Education Registration

Terms

Welcome to the 2022/23 Catechetical Year Registration!

IMPORTANT INFORMATION

Please read this important information before registering!

For the 2022/23 catechetical year the following sessions will be offered:

 • Mondays 5:30pm – 7:00pm (begins 9/26/2022)
 • Wednesdays 6:00pm – 7:30pm (begins 9/28/2022)
 • Fridays (Bilingual Polish) 5:00pm – 6:00pm (begins 9/9/2022)

***SATURDAY SESSION ONLY- Please be advised that if a class does not have a MINIMUM of 8 registered students, that class will not be opened. If a class is closed due to low enrollment parents will be notified and given the option to register for a different session. To ensure availability of a given class please be sure to register BEFORE 8/15/2022. Any class with fewer than 8 students after 8/15 will be closed.

NOTE FOR ALL SESSIONS - We recognize that nowadays students take part in many after school activities. Please select the best session that suits your child’s schedule. Siblings CAN be registered for different sessions if need be. If a session change is requested after your original registration is processed, a $50 session change fee will be applied.

Very Important:

Unpaid registration will NOT BE PROCESSED. Please keep in mind that filling out the registration form without paying the 2022/23 tuition in full does not guarantee your child’s enrollment in the 2022/23 catechetical year.


Witamy na stronie rejestracji na rok katechetyczny 2022/23 w prafii SSCM.

WAŻNA INFORMACJA

Prosimy o przeczytanie wiadomości przed dokonaniem rejestracji!

W roku katechetycznym 2022/23 odbędą się następujące sesje:

 • Poniedziałki 5:30pm – 7pm (program rozpoczyna się 9/26/2022)
 • Środy 6:00pm – 7:30pm (program rozpoczyna się 9/28/2022)
 • Piątki 5:00pm -6:00pm (program rozpoczyna sie 09/09/2022)
 • Soboty 9:00am – 10:00am (program rozpoczyna się 9/10/2022)***

***Informacja dotycząca Rejestracji na sesję Sobotnią - Informujemy, że jeśli klasa nie będzie miała MINIMUM 8 zarejestrowanych uczniów, klasa ta nie zostanie otwarta. Jeśli klasa zostanie zamknięta z powodu niskiej liczby uczniów, rodzice zostaną powiadomieni i będą mieli możliwość zarejestrowania się na inną sesję. Aby zapewnić dostępność danej klasy, prosimy o rejestrację PRZED 15 Sierpnia, 2022 r. Każda klasa posiadająca mniej niż 8 uczniów zostanie zamknięta po 15 Sierpnia, 2022.

Informacja dotyczaca rejestracji na wszystkie sesje:

Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach uczniowie biorą udział w wielu zajęciach pozaszkolnych. Prosimy wybrać sesję, która najlepiej pasuje do Państwa dziecka harmonogramu. W razie potrzeby, rodzeństwo MOŻE być zarejestrowane na inną sesję. Prosimy o wybranie odpowiedniej sesji na każde dziecko. Jeśli Rodzic zażąda zmiany sesji po dokonaniu rejestracji, zostanie naliczona opłata za zmianę sesji w wysokości $50.

Ważna Informacja:

Nieopłacona rejestracja NIE BĘDZIE procesowana. Należy pamiętać, że wypełnienie formularza rejestracyjnego bez opłacenia czesnego na rok 2022/23 w całości nie gwarantuje rejestracji dziecka do naszego programu.

  • Przeczytałem (am) i zgadzam się z regulaminem zapisów na rok 2022/23

  
   
  

YOUR REGISTRATION IS NOT PROCESSED WITHOUT AN ONLINE PAYMENT.

AT THE END OF THE REGISTRATION, PLEASE WAIT TO BE TRANSFERRED TO PAYPAL PAYMENT WEBSITE.

DO NOT REFRESH THIS PAGE. THANK YOU.